Somut Getiriler

Hızlı kazanımlar
Öncelik ve öneme dayalı fazlandırma
Kullanıcıyı yetkin kılma sayesinde yatırımın kısa sürede geri dönüşü