Doğru Karar Verebilme

Bilgiye dayalı
Öngörüye dayalı
İstatistiksel olarak kanıtları olan kararlar