Bütçe ve Planlama – IBM Cognos TM1

 


Finansal Bütçe, Operasyonel Planlama, What-If Analizleri
IBM Cognos Business Analytics ürün ailesinde temel iş zekası bileşenleri kadar yer edinmiş bir çözüm alanı da IBM Cognos TM1 ürünü ile sağlanan bütçe ve planlama çözümüdür.

budget1

OLAP Teknolojisi ile gelen esneklik ve çalışma kolaylığı

Bütçe ve planlama çözümlerine 1990’lı yıllardan beridir OLAP (küp) teknolojiler katkı sağlamaktadır. Bu alanda önde gelen bir çözüm olan TM1, 2007 yılından beri IBM Cognos ailesinin bir parçası olmuştur. Geri yazma özelliği ile esnek ve kolay çalışma olanağı sunan küp teknolojisi, 64-bit ve “in-memory” özelliği ile birleşince büyük veri hacimleri üzerinde hızlı çalışma olanağı sağlamaktadır.

Planlama, bütçeleme, tahmin, analiz ve kurumsal karne yazılımı

IBM Cognos TM1®, analiz, tahmin, hedef belirleme ve bütçelemeyi içerir şekilde tüm planlama döngüsünü dönüştürmeye yarayan bir kurumsal planlama yazılım platformudur. Kapsamlı mobil yetenekleri ile birlikte Cognos TM1, planlar, bütçeler ve tahminler üzerinde işbirliği sağlar. Verileri analiz etmenizi ve karlılık modelleri de dahil olmak üzere modeller oluşturabilmenizi sağlar. Buna ek olarak, entegre karne ve strateji yönetim yetenekleri, performans ölçümlerini izlemeye ve kurumsal hedefler ve pazar durumuna göre kaynak ve kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olur.

Güçlü planlama ve analiz: sofistike planlar, bütçeler ve tahminler oluşturun ve analiz edin, büyük veri kümelerine dayalı olsa bile.

Entegre karneler ve strateji yönetimi – hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmek için ölçütleri modelleyin ve dinamik olarak eylem ve tahminleri bunlara bağlayın.

Esnek modelleme – en karmaşık planlama ve analiz modellerini geliştirin ve bir yönlendirmeli modelleme ortamı kullanarak yayınlayın.

Daha fazla kullanıcı ile etkileşim – organizasyon genelinde yüksek katılımlı planlama yapın ve Apple iPad dahil olmak üzere bir dizi mobil cihazlar aracılığıyla mobil ve uzak kullanıcılar ile işbirliğinde olun.