Apparo add-on

Apparo Fast Edit: IBM Cognos ile Veri Yönetimi

Apparo Fast Edit, IBM Cognos için verinin girilmesine, değiştirilmesine, silinmesine, Excel dosyalarından kolayca aktarılmasına izin veren web tabanlı bir uygulamadır.

Apparo Fast Edit uygulama alanları :

  • Esnek , raporlar üzerinde erişim hakları control edilen yorumlar . Tüm kullanıcı yorumları ve seçim değerleri daha sonra işlenmek üzere bir veritabanında saklanır
  • Excel ile veri girişi içeren kolayca tanımlanan çok seviyeli iş akışlarının eşleştirilmesi, yorum içeren onay/ret, düzeltici eylem ve denetim – hepsi seçenek olarak raporlara entegre veya portal girişleriyle erişilebilir.
  • Ayrı web tarayıcıları için veri bakım ve ana veri yönetimi , iş bölümleri ile veri bütünlüğü düzeltme.
  • Plan önlemlerinin girişi anında analizi, yıllık ve aylık seviyede ootomatik toplama – eğitim harcaması yaratmadan!
  • Elli binden fazla veri kayıdının doğrudan Excel’den kopyala/yapıştır kullanarak kullanıcı – dostu aktarımı veya tüm Excel dosyasının kalite testi dahil aktarımı