“Elinde çekiç tutan insan, her şeyi çivi olarak görür” özdeyişi vardır. Biz, bilginin gücüne inanan bir ekip olarak kurumların elinde güçlü bir araç seti olması için çalışıyoruz. Bilgi körlüğü, veri kirliliği, farklı kaynaklardan gelen tutarsız raporlar, hedefler ile yönetim eksikliği görüldüğü yerde “çiviye” benzetip hemen üstüne vurup çakma zevki ve dürtüsü yaratan çözümler, bizim işimiz.

İş Analitiği Ürünleri

Kurumsal çözümler dünyasında 1990’lar sonrası giderek artan öneme kavuşan iş zekası/analitiği (Business Intelligence/Analytics) alanı, giderek daha farklı ölçekteki kurumlara tarafından benimsenirken bir yandan da kapsamı genişlemektedir. Veri tabanları üzerinde sorguların teknik bilgisi yüksek olmayan (SQL bilmeyen) kullanıcılar tarafından da yapılabileceği bir ortamdan ve “küp” (OLAP) teknolojisinden başlayan iş zekası ürün gamında artık çok daha fazla bileşen bulunmakta ve farklı ihtiyaç ve süreçleri desteklemektedir. Bütçe/planlama süreçleri, risk analizleri, web analizleri, veri madenciliği, tahminleme, yönetim panelleri (dashboard) ile zenginleşen iş zekası alanında doğru marka seçimi ile başlayıp ilerlemek önemli bir iş kararı haline gelmektedir.

 

Kurumsal Çözüm Hizmetleri

İş analitiği ürün seçimi, kurumlara uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcını getirmekte ve kademeli olarak kapsamı ve kullanıcı tabanı genişleyen bir çözüm  hayat döngüsüne adım attırmaktadır. İş yapma şekilleri, süreçler veya kurum kültüründe beklenen olumlu değişim ve gelişmeleri sağlama potansiyeli olan iş zekası çözümleri, ancak doğru bir iş ortağı seçimi ile şekil alabilir. En kapsamlı işlevsel zenginliğe sahip ve en iyi şekilde dokümante edilmiş bir yazılıma dayalı da olsa olsa tüm kurumsal çözümler, sizi A noktasından B noktasına ulaştıracak danışmanlık tecrübesi ile mümkündür.